Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Spovedanie chorých v piatok 10:00 hod.
  • 6. septembra  2020 (nedeľa) bude požehnanie školských tašiek pri všetkých sv. omšiach a aj prosba o posilu Ducha Svätého pre našich žiakov, študentov a pedagógov (Veni Sancte)
  • Ohlášky….
  • Stretnutie birmovancov bude 4. septembra 2020 (piatok) vo farskom kostole po sv. omši
  • V sobotu, 5. septembra 2020, rekolekcie o 9.30 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.