Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

  • Ohlášky
  • Dnes, 16.8., sa koná augustová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať!
  • Ďakujem chlapom za brigádu vo štvrtok…
  • 1. septembra 2018 sme boli účastní nádhernej slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej na košickom štadióne. Čas rýchlo plynie a my sa blížime už k druhému výročiu. Pozývame vás do Vysokej nad Uhom na „Ankinu oslavu“, ktorá sa uskutoční dňa 30. augusta 2020.

Program vo Vysokej nad Uhom (na pódiu pri kostole):
9:00 hod. večeradlo – vedie spoločenstvo Fatima.
10:00 hod. svätá omša – celebruje otec Marcel Jurč, nový správca farnosti.
13:00 hod. pásmo slova, svedectiev a hudby známej slovenskej heligonkárky Vlasty Mudríkovej a hudobníka Jozefa Opatovského.
Počas programu bude adorácia s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a tiež bude možné navštíviť hrob Anky Kolesárovej a Domček pastoračného centra.