Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu, 13.9.2020, sa bude konať zbierka na Boží hrob. darcom Pán Boh zaplať!
  • Ohlášky …
  • Stretnutie birmovancov bude v piatok, 11.9.2020. O 19:00 sv. omša vo farskom kostole a po nej katechéza.