Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Pozývame školskú mládež a deti do Pastoračného centra  vo Svinici v stredu od 10. 00 hod. – 15. 00 hod. Príležitosť užitočne vyplniť čas.

Končia sa prázdniny, využite sv. spoveď na zhodnotenie času pred Bohom vo sviatosti zmierenia.

Svätá spoveď:

Svinica: streda a piatok od 16.30 hod. do 17.45 hod.

Nižná Kamenica: utorok od 17.30 hod.

Bidovce: štvrtok od 17.00 hod.