Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

V pondelok (15.8.) je od  10. 00 hod. do 15.00 hod.  na farskom úrade v Pastoračnom centre pripravený program pre deti a tiež pre školskú mládež.