Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

  • Dňa 16.9.2018 sa konala zbierka na Rádio Lumen, Svinica – 162€, Bidovce – 56€, N. Kamenica – 97€. Darcom Pán Boh zaplať.