Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes 16.9. sa koná zbierka na rádio Lumen, darcom Pán Boh zaplať.
  • V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni – poďakovanie za úrodu.