Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 22.9., je septembrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Rímskokatolícka farnosť sv. Ondreja, Košice – Podhradová a mládežnícke spoločenstvo Mahaim pod záštitou Arcidiecézneho centra pre mládež vás pozývajú na modlitbové stretnutie mladých „Volanie na Otca“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 29.9.2019 o 17:00 hod. v Kostole sv. Ondreja v Košiciach na Podhradovej. Túžime sa zjednotiť v modlitbe volaním na nášho Nebeského Otca. Chceme vytvárať jednotu medzi kresťanskými spoločenstvami v našom meste a spoločne sa modliť aj za celú našu Košickú arcidiecézu.

Program stretnutie:

17:00 – 17:30 – modlitba chvál

17:30 – 18:00 – slovo/katechéza

18:00 – 19:00 modlitba chvál, moderovaná adorácia, eucharistické požehnanie

  • v sakristii si môžete zakúpiť magnetky a tašky s logom Národného pochodu za život