Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 15.9., sa koná zbierka na rádio Lumen, darcom Pán Boh zaplať.
  • Z pohrebu + Jolany Mitrovej z Nižnej Kamenice obetovali na kostol 50€. Pán Boh zaplať!
  • V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni – poďakovanie za úrodu.
  • Budúcu nedeľu, 22.9. , sa bude konať zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať.
  • Podporme osobnou účasťou Národný pochod za život v nedeľu, 22. septembra! Popri rôznych formách dopravy môžete využiť aj autobus, ktorý objednávajú košické farnosti.  Program cesty: 05:00 odchod z Košíc; 09:00 sv. omša v partnerskej farnosti sv. Alžbety vo Zvolene; 13:00 účasť na Národnom pochode za život; 17:00 odchod z Bratislavy. Vďaka štedrým sponzorom je tento spôsob dopravy ZDARMA. Registrácia (meno, bydlisko, telefón): v sakristii ešte dnes