Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

  • Rodina Miňová darovali na kostol vo Svinici 100 €, Pán Boh zaplať!
  • Dnes 19.8.2018 (vo Svinici) sa koná zbierka na kostolné potreby. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Ohlášky  – Nižná Kamenica….
  • Dovolenka…