Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) bude vo farskom kostole spoločná modlitba sv. ruženca o 14.00 hod.

Modlitba sv. ruženca

Svinica:   Každý deň pred sv. omšou cez týždeň. Keď sv. omša nebude, tak o  17. 3O hod.

Nižná Kamenica: Každý deň o 17.00 hod. Keď je sv. omša, tak pred sv. omšou.

Bidovce: podľa dohody

Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať!

Sviatosť manželstva chcú uzavrieť: Martin Antolík, náb. ev. aug. v., syn rodičov Miroslava a Aleny r. Kolesárovej a Diana Štovčíková, r. kat., dcéra rodičov Slavomíra a Slávky r. Pásztorovej, Svinica.