Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Dnes je zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu zbierka na rádio Lumen
  • Posol Božského Srdca na rok 2022 …. predplatné 8,50€ v sakristii
  • Pozor!!! V stredu na slávnosť zmena času sv. omší – aby sme mohli sledovať priamy prenos zo Šaštína …
  • Stretnutie so Svätým Otcom ….. v utorok