Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za milodary!
  • Na stretnutie so Sv. Otcom je potrebné sa zaregistrovať a to každý účastník VOPRED INDIVIDUÁLNE: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/

APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH

Registrácia je rozšírená aj pre testovaných všetkých vekových kategórií.

Okrem plne zaočkovaných, ktorí budú mať vlastné vstupy a sektory, sa na podujatiach na Lokomotíve i na Luníku IX môžu zúčastniť aj neočkovaní, ktorí sa zaregistrujú cez určený link na stránke www.navstevapapeza.sk a po obdŕžaní a vytlačení vstupenky sa pri označenom vstupe pre OTP (na Lokomotíve to bude vstup č. 1 do areálu) preukážu buď platným negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Link na prihlasovanie OTP bude podľa dohody s registračným portálom spustený v nedeľu, 5.9.2021 o 24:00 hod. Testy je potrebné absolvovať ešte pred príchodom na podujatie. Upozorňujeme, že každý účastník sa musí registrovať. Viac informácií na tkkbs: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210904003