Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 11.9., bude septembrová zbierka na kostol, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 18.9., bude zbierka na Rádio Lumen, za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!
  • Z dôvodu rekonštrukcie kostola vo Svinici sú sv. omše vo všedné dni v Pastoračnom centre na fare, v nedeľu v Kultúrnom dome vo Svinici.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • https://farnostsvinica.sk/
  • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, že do konca septembra treba doniesť prihlášku na 1. sv. prijímanie. Stiahnuť si ju môžete na našej stránke: https://farnostsvinica.sk/sviatosti/prve-svate-prijimanie/