Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

  • Minulú nedeľu, 11.9., bola septembrová zbierka na kostol, vo Svinici sa nazbieralo 630€, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Dnes, 18.9., je zbierka na Rádio Lumen, za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať!
  • Streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni, obsah – poďakovanie za úrodu….
  • Z dôvodu rekonštrukcie kostola vo Svinici sú sv. omše vo všedné dni v Pastoračnom centre na fare, v nedeľu v Kultúrnom dome vo Svinici.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • https://farnostsvinica.sk/