Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Spoveď chorých v piatok dopoludnia
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Záujem o stretnutie so Sv. Otcom, prosím, nahlásiť v sakristii. Na stretnutie je potrebné sa zaregistrovať, a to každý účastník VOPRED INDIVIDUÁLNE: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/