Druhá nedeľa po narodení Pána

  • Požehnanie domov a rodín zajtra na slávnosť Zjavenia Pána popoludní, prosím, nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
  • Ekumenická bohoslužba  bude v KD vo Svinici dnes, 5.1.2020 o 14:00.
  • Budúcu nedeľu, 12.1. ,bude  januárová zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať.