2. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je mesačná zbierka na dokončenie opravy farskej budovy a opravu organa.

Dnešným dňom sa začal Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov. Vo Svinici budú cez týždeň len dve sv. omše, ale povzbuďte tých manželov alebo manželky, ktoré sú iného vierovyznania, aby medzi nás prišli a hľadali sme zjednotenie. Modlime sa tento týždeň aj v zmiešaných rodinách za zjednotenie. Boli sme kedysi jedno, teraz sme rozdelení, ale hľadajme k sebe jednotu. Hriech rozdeľuje, ale pravá Božia láska spája. Spájať by nás malo aj referendum za rodinu. Ukážme, že sme kresťania, či katolíci alebo protestanti.