Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

  • Spoveď pred Veľkou nocou: (dnes) 25.3. Košický Klečenov – 14:00, Bidovce – 15:00 (dvaja kňazi), Nižná Kamenica – 15:00 (dvaja kňazi), Svinica – 16:00 (štyria kňazi)
  • Na Zelený štvrtok 29. marca 2018 budú v Katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 9:30 hod. posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých
  • na Veľký piatok pôst a zdržanlivosť od mäsa
  • poklona pri Božom hrobe – piatok do 21:00, sobota od 8:00 do 19:00 – rozpis (prerušenie poklony 15-16:00),
  • požehnanie jedál na Bielu sobotu – Svinica 15:00, Nižná Kamenica 16:00, Bidovce 16:30.
  • Dňa 18.3. sa uskutočnila zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom Svinica 175€, N. Kamenica 85€. Pán Boh zaplať za milodar!
  • V sobotu 5.5. sa uskutoční 14.rozhlasová púť Rádia LUMEN do Krakova – záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii – meno a dátum narodenia (resp. r. č.), doprava a poistenie 20€, odchod v piatok 4.5. pred polnocou, návrat v sobotu vo večerných hodinách.