Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

  • Na prvý piatok spoveď chorých od 9:00 hod.
  • V sobotu 5.5. sa uskutoční 14.rozhlasová púť Rádia LUMEN do Krakova – záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii – meno a dátum narodenia (resp. r. č.), doprava a poistenie 20€, odchod v piatok 4.5. pred polnocou, návrat v sobotu vo večerných hodinách.
  • Stretnutie členov RB a výmena tajomstiev bude v Nižnej Kamenici v sobotu (7.4.) o 18:00 hod.