Piata pôstna nedeľa

  • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu 25.3.:  Košický Klečenov -14:00 hod., Bidovce -15:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica -15:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica -16:00 hod. (štyria kňazi)
  • Gr. kat. spoveď vo Svinici v sobotu 14:00 hod., 15:00 hod. liturgia
  • Dnes, 18.3.2018, sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za milodar!
  • Svinica: Lektori, kt. majú záujem čítať pri bohoslužbách nech sa zapíšu v sakristii….
  • V noci z 24. na 25. marca sa mení čas na letný (bude kratšia noc)