Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Dnes (nedeľa) o 14.00 hod. KRÍŽOVÁ CESTA vo farskom kostole a o 16.00 hod. sviatosť zmierenia.

Dnes je zbierka pre prenasledovaných kresťanov.

Veľký piatok: pôst

Požehnanie veľkonočných jedál

Sobota: Košický Klečenov (15.00 hod.), Borda (15.30 hod.), Nižná Kamenica (16.00 hod.), Svinica (15.00 hod. gr.kat.)

Veľkonočná nedeľa: Svinica (7.30 hod.)