Piata pôstna nedeľa

Dnes, nedeľa, vo farskom kostole KRÍŽOVÁ CESTA  o 14.00 hod.

Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa. Nezabudnime na zmenu času. Posúva sa dopredu. Príďme načas na bohoslužby.

Na budúcu nedeľu je mimoriadna zbierka na Slovensku, ktorú vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska na prenasledovaných kresťanov vo svete. Za milodary Pán Boh zaplať!

Spovedanie  pred Veľkou nocou         

Svinica: piatok od 16.30 hod. – do 17.30 hod. , Kvetná nedeľa od 16. 00 hod.

sobota: gr.kat. od 14.00 hod.

Nižná Kamenica: 17. 00 hod. (štvrtok), 14 00 hod. Kvetná nedeľa

Bidovce: Kvetná nedeľa: 15. 00 h.

V nedeľu budú k dispozícii štyria kňazi.

Spovedanie chorých nahláste do stredy (25.3.) kostolníčke.