Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Zbierka pre prenasledovaných kresťanov:

Svinica 121 €; Nižná Kamenica 75 €; Bidovce 45 €. Za milodary Pán Boh zaplať !

Požehnané veľkonočné sviatky a nezabúdajme, čo sme získali vo sviatosti zmierenia. Vážme si priateľstvo s Bohom a to, že sa môžeme každú nedeľu stretávať na bohoslužbách.