Modlitby

Bože, Ty dávaš svojej Cirkvi v každej dobe príklady na nasledovanie; daj, nech v horlivosti o spásu duší ideme v stopách svätého biskupa Alfonza, aby sme dosiahli spoločný cieľ v nebi. Skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, lebo on s Tebou v jednote Ducha Svätého žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen