Najsvätejšej Trojice

  • Ohlášky…
  • Procesia na sviatok Božieho Tela a Krvi (štvrtok) po sv. omši vo Svinici.
  • Sv. spoveď: vo Svinici v stredu a v piatok od 18:15 hod. (rim.kat.) v utorok od 17:30 hod. (gr.kat.), v Bidovciach v pondelok od 17:30 hod. a v Nižnej Kamenici v pondelok od 18:15 hod. a v piatok od 17:00 hod (rim.kat.),  v stredu od 17:00 hod. (gr.kat.)