Zoslanie Ducha Svätého

  • Ohlášky….
  • „Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Osobné svedectvo predstaví Indka Sherin A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.ska v bezplatnom časopise ACN.“