Deviata nedeľa v Cezročnom období

Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu – 10.6. o 10:30 hod. do farského kostola vo Svinici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude PaedDr. JCLic. Vincent Burda, farár v Sedliskách.