Najsvätejšej Trojice

  • dnes – 16.6. je zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu – 23.6. bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Ohlášky …