Siedma veľkonočná nedeľa

  • Gr.katolíci: Nižná Kamenica v utorok 18:30 hod. spoveď, 19:00 hod. liturgia, Svinica  vo štvrtok o 18:00 hod. spoveď, 19:00 hod. liturgia
  • Spoveď chorých v piatok o 11:00 hod.
  • Dnes 2.6. je zbierka na katolícke masmédiá. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Ohlášky