Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

 

  • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu 30.6. o 10:30 hod. vo farskom kostole vo Svinici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. Peter Kuriško
  • Dnes, 23.6., je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Darcom Pán Boh zaplať!
  • V piatok máme vo farnosti adoráciu od 12:00 hod. do sv. omše … (vo Svinici a v Nižnej Kamenici)
  • Te Deum v piatok pri sv. omši….
  • Spoveď pred odpustom v piatok