Zoslanie Ducha Svätého

Loretánske litánie vo Svinici  v dnešnú nedeľu o 14.00 hod.

Spievané Loretánske litánie pri Kaplnke Panny Márie na Borde v dnešnú nedeľu o 15.00 hod.

Na budúcu nedeľu zbierka na dokončenie opravy farskej budovy. Pán Boh zaplať!