Narodenie Pána

  • Na sviatok Svätej rodiny požehnanie rodín a obnova manželského sľubu pri sv. omši….
  • Ďakovná sv. omša a pobožnosť na konci starého roka v sobotu, 31.12.20222 o 18:30 hod., vo Svinici.
  • Na Nový rok ( 1.1.2023) pri sv. omšiach novoročné požehnanie..
  • Deti budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom detská sv. omša 18:30 hod. v kostole
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
  • Ďakujem za pomoc v kostole, za výzdobu, upratovanie…   za spev a spestrenie slávnosti….
  • Prajem Vám všetkým požehnané a Božou milosťou naplnené prežitie vianočných sviatkov ….