Štvrtá adventná nedeľa „A“

  • Dnes – na 4. adventnú nedeľu je decembrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • V utorok a vo štvrtok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť so sebou sviecu)
  • Spoveď pred Vianocami: na 4. adventnú nedeľu – 18.12.: Bidovce – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica – 14:00 hod. (traja kňazi)
  • Deti budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom detská sv. omša 18:30 hod. v kostole
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165
  • Prajem Vám všetkým požehnané a Božou milosťou naplnené prežitie sviatkov narodenia Spasiteľa….