Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕvychvstania

Veľkonočná nedeľa: Obrad vzkriesenia spojený s procesiou o 15.00 hod. vo farskom kostole.

Sv. spoveď:

Svinica: v piatok od 17. 00 hod.

Bidovce: vo štvrtok od 16.30 hod.

Chorí v prvý piatok od 9. 00 hod.

Veľkonočný týždeň  – Využime príležitosť zúčastniť sa sv. omše aj počas týždňa.

Na budúci týždeň (nedeľa) z poverenia Konferencie biskupov Slovenska je MIMORIADNA ZBIERKA na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať!