Kvetná nedeľa

Pobožnosť krížovej cesty dnes (nedeľa) o 14.00 hod. vo farskom kostole.

Veľký piatok: Ozdobme kríže pred domom alebo pri ceste zažatou sviecou, nie kvetmi. Aj na domáci stôl môžeme dať kríž a zažatú sviecu.

Veľký piatok: Dospelých viaže prísny pôst. Ostatných zrieknutie sa mäsitých jedál.

Požehnanie veľkonočných jedál na Bielu sobotu:

Borda: 15.00 hod.

Košický Klečenov: 15.30 hod.

Nižná Kamenica: 16. 00 hod.

Požehnanie veľkonočných jedál na Veľkonočnú nedeľu:

Svinica: 7.30 hod.

Bidovce: pred sv. omšou o 8.00 hod.