Nedeľa Božieho milosrdenstva

V dnešnú nedeľu – 11. apríla zvony katolíckych kostolov na Slovensku  pozývajú veriacich k modlitbe za obete pandémie.  Košický arcibiskup, Mons. Bernard Bober, vyzýva aj nás, aby sme sa  na poludnie pripojili k tejto spomienke.

Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.

Výročná adorácia našej farnosti bude 15.4.2021 (štvrtok). Sviatosť bude vyložená od 13:00 hod. do 17:00 hod. Prichádzajte jednotlivo pokloniť sa Pánu Ježišovi.

Pán Boh zaplať za milodary na kostol rodine Jarinkovičovej, pani Pavlíne Šimkovej a bohuznámej.