Tretia veľkonočná nedeľa

  • Od pondelka, 19. apríla 2021, je opäť možné sláviť sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch. V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových.
  • Kto by sa chcel vyspovedať -možnosť večer, 15 min. pred sv. omšou…
  • Skúšobné prenosy sv. omší v nedeľu o 10:30 na YouTube, kanál farnost svinica
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
  • Nedeľné zbierky tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Budúcu nedeľu, 25.4. , bude zbierka na seminár.
  • Ďakujeme rodine Ňulasyovej za milodar na kostol. Pán Boh zaplať!
  • Ďakujeme rodine Vancákovej za milodar na kostol. Pán Boh zaplať!