Nedeľa PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre, po ňom sv. omša v kostole
  • 4. mája 2024 plánujeme Púť Rádia Lumen do Krakova, prihlásiť sa môžete v sakristii, cestovné 30 €
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!