Palmová nedeľa

 • Dnes na Kvetnú nedeľu vo Svinici krížová cesta popoludní o 15:30 hod.
 • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu – 24. 3. 2024: Nižná Kamenica – 14:00 hod., Bidovce -15:00 hod., Svinica -16:00 hod. 
 • Spoveď chorých v pondelok dopoludnia
 • Pripomínam krížové cesty (KC) dnes a v piatok …. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na obradoch Veľkonočného trojdnia súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje).
 • Na Zelený štvrtok budú v Katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 9:30 hod. posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých (MISSA CHRISMATIS)
 • Na Veľký piatok je posvätný pôst a zdržanlivosť od mäsa, pôst sa odporúča i na Bielu sobotu až do obradu vzkriesenia
 • Adorácia pri Božom hrobe na Veľký piatok po obradoch do 20:00 hod., na Bielu sobotu od 9:00 do 18:00 – rozpis (prerušenie poklony 15:00 – 16:30),
 • Požehnanie jedál na Bielu sobotu popoludní: Svinica 15:00 hod., Bidovce 15:30 hod., Nižná Kamenica 16:00 hod.,
 • Zo soboty na nedeľu sa mení čas na letný….
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk , tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!