Nedeľa Božieho milosrdenstva

  • Budúcu nedeľu, 14. 4. 2024, bude aprílová zbierka na kostol… za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Deti a mládež budú mať stretko v sobotu o 10:00 hod. na fare v pastoračnom centre…
  • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce deti aj s rodičmi, na  sv. omšu do Svinice.
  • 4. mája 2024 plánujeme Púť Rádia Lumen do Krakova, prihlásiť sa môžete v sakristii, cestovné 30 €.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!