Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 2.8., možno získať PORCIUNKULOVÉ odpustky.
  • Birmovancom pripomínam prvopiatkovú spoveď a účasť na sv. omši a sv. prijímaní na prvý piatok.  V priečinku SVIATOSTI- SVIATOSŤ BIRMOVANIA sú otázky, ktoré si môžete stiahnuť a postupne sa ich učiť.
  • Spovedanie chorých je v piatok.