Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu bude augustová zbierka na Kňazský seminár. Pán Boh zaplať!
  • Na kostol darovali rodičia prvoprijímajúcich 100€, Pán Boh zaplať!