Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Prvé sv. prijímanie bude 2. augusta; 31. júla – v piatok večer po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, deti budú mať nácvik v kostole
  • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť sv. Anny, dnes 26.7. o 11:00 hod., hod. v kaplnke v Nižnej Kamenici.
  • V sobotu o 9:00 hod.  spoveď detí pred 1. sv. prijímaním s obnovou krstných sľubov….. potom spoveď rodičov a príbuzných.