Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Všetkých Vás srdečne pozývame na ODPUSTovú slávnosť sv. Anny v kaplnke v Nižnej Kamenici budúcu nedeľu 1.8.2021. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. JCLic Pavol Bačišin, farár v Slanci.
  • Spoveď pred odpustom v Nižnej Kamenici v pondelok pred sv. omšou od 18:30 hod.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.