Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00 hod.; 19:00 hod. liturgia, Nižná Kamenica v utorok 18:30 hod.; 19:00 hod. liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Deti, mládež,   stretnutie až 12.8. v piatok o 17:00 hod. na fare….
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.