Ôsma nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 27.2., vo Svinici 13:30 – 15:00 fašiangová adorácia
  • Na popolcovú stredu značenie popolom, pôst a zdržanlivosť sa od mäsa
  • Budúcu nedeľu (1. pôstna nedeľa) bude zbierka na charitu... darcom Pán Boh zaplať!
  • V piatok pozývame všetky prvoprijímajúce deti na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice, po nej bude krátka katechéza. Účasť nutná!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Od 1.3. je odvolaný dišpenz od sv. omší v nedeľu a prikázaný sviatok.

 Bratia a sestry,

v ťažkej atmosfére, ktorá sa nás v týchto dňoch priamo dotýka pri pohľade na našich bratov a sestry na Ukrajine, vás chcem, okrem iného, poprosiť o pomoc pri osvete a šírení informácií o možnosti nahlásiť voľné ubytovacie kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny cez registračný portál, ktorý pripravila Katolícka cirkev na Slovensku pod gesciou Slovenskej katolíckej charity. Prosím vás, ak máte ( alebo viete o niekom, kto má k dispozícii) voľné kapacity na ubytovanie ukrajinských utečencov, dajte to prosím vedieť cez centrálny register. V spolupráci s civilnými zložkami štátu sa budeme snažiť o konkrétnu pomoc v tejto neľahkej situácii.

Otvorme si srdce a hľadajme spolu možnosti. Pozvite ľudí k modlitbe za Ukrajinu, hlavne na popolcovú stredu. Ak by bolo podľa vás vhodné, a to hlavne v prihraničných farnostiach, urobiť potravinovú či finančnú zbierku, môžete tak urobiť a distribuovať pomoc.

S pozdravom a modlitbou za pokoj

+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup

I. Registrácia ubytovacích kapacít na pomoc utečencom z Ukrajiny: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci