Piata pôstna nedeľa

  • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu – 24. 3. 2024: Nižná Kamenica – 14:00 hod., Bidovce -15:00 hod., Svinica -16:00 hod. 
  • Gr. katspoveď: vo Svinici v sobotu o 14:00 hod., o 15:00 hod. liturgia,
  • Dnes je marcová zbierka na kostol. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
  • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cestu a sv. omšu do farského kostola aj s rodičmi
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!