Palmová nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

  • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu – DNES 10.4.2022: Bidovce  – 14:00 hod., Nižná Kamenica  –  15:00 hod.,  Svinica  –  16:00 hod.
  • Pripomínam krížové cesty (KC) dnes a v piatok  (pre prvoprijímajúce deti je účasť na krížovej ceste súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje).
  • Spoveď chorých v utorok dopoludnia (okrem tých, čo boli na prvý piatok), prosím, nahlásiť dnes v sakristii presnú adresu.
  • Na Zelený štvrtok, 14.4.2022, budú v Katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 9:30 hod. posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých (MISSA CHRISMATIS).
  • Na Veľký piatok pripomínam posvätný pôst a zdržanlivosť od mäsa, pôst sa odporúča i na Bielu sobotu až do okamihu vzkriesenia.
  • Adorácia pri Božom hrobe na Veľký piatok po obradoch do 20:00 hod. , na Bielu sobotu od 9:00 hod. do 19:30 hod. – rozpis (prerušenie poklony od 15:00 hod. do 16:30 hod.)
  • Požehnanie jedál na Bielu sobotu popoludní: Svinica – 15:00 hod., Nižná Kamenica – 15:30 hod., Bidovce – 16:00 hod.