Veľkonočná nedeľa – NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

  • V piatok pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na sv. omšu a po nej stretnutie
  • Deti, mládež, hudobníkov i muzikantov pozývame na stretnutie (zbor) v piatok po sv. omši na fare
  • Budúcu nedeľu, 24.4., bude aprílová zbierka na kostol
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel, č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.